Tilgjengelighetserklæring

Vår forskningspartner, Service Management Group ("SMG") engasjerer seg for å opprettholde et brukervennlig produkt for alle besøkende. I samsvar med dette engasjementet er SMG i ferd med å integrere WCAG (retningslinjer for nettinnholdstilgjengelighet) i sin design, der det er mulig. More informasjon om WCAG er tilgjengelig på: https://www.w3.org/TR/WCAG20/.

Det er vårt mål å skape en tilgjengelig opplevelse, men dette er imidlertid ikke alltid mulig. I noen situasjoner kan SMGs produkter ikke være compatible med visse deler av tilpasselig teknologi.

Selv om SMG engasjerer seg for å opprettholde tilgjengelighet ved å gjennomføre periodiske gjennomganger av produktene, er vi alltid åpne for brukerinput. Hvis du skulle ha et tilgjengelighetsproblem med en av sidene våre, ta kontakt med oss på websiteaccessibility@smg.com. Inkluder så mange detaljer som mulig i din kommunikasjon, inkluder typen tilpasselig teknologi som du bruker, og det spesifikke aspektet av våre nettsider som ikke fungerer.

Powered by smg Service Management Group